ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
27 กรกฎาคม 2562 สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
27 กรกฎาคม 2562
กลุ่มสาระภาษาไทย
คุณครูสมจิตร ศุภนิรันดร์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2562,21:41   อ่าน 323 ครั้ง