ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม นำโดย นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เป็นประธานสนามสอบ พร้อมด้วย กรรมการกลาง คณะกรรมการคุมสอบ ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้เข้าสอบ จำนวน 14 คน ในการนี้ นายภิญโญ พูลสวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.ชพ.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ซึ่งดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2564,11:50   อ่าน 59 ครั้ง