ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 13 มีนาคม 2564 นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบโรงเรียนวัดพิชัยยาราม พร้อมด้วย นางดวงพร สุขสวัสดิ์ , นางสุมณฑา โกศลเมธี ครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมพร และนางสาวพัทธยา เทศขำ , นางสาวพรทิพย์ แสงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดพิชัยยาราม ตามคำสั่ง สพป.ชพ.1 ที่ 31/2564 และมอบหมายให้ นางกนกพรรณ บุญธรรม ครูประจำชั้น ป.6 และ นางสาวบุญนำ อินทนนท์ ครูประจำชั้น ม.3 ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 คน และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 คน เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2564,13:01   อ่าน 31 ครั้ง