ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การสอบธรรมสนามหลวง (สอบธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวง (สอบธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นตรี โท เอก (ประถม,มัธยมและอุดมศึกษา) ในการนี้ มีโรงเรียนวัดบางลึก โรงเรียนมันตานุสรณ์ เข้าร่วมสอบธรรมศึกษา ในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งสิ้น 170 คน ณ สนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2564,13:24   อ่าน 61 ครั้ง