ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ณ พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ – สามัญรุ่นใหญ่ ช่วงเช้าทำบุญตักบาตร บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดคูขุด ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เดินสำรวจเข้าฐานต่างๆบริเวณโดยรอบโรงเรียน และช่วงบ่ายกิจกรรมชีวิตชาวค่าย ณ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2564,13:53   อ่าน 95 ครั้ง