ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร “วัฒนธรรมวินิต”เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม มอบเกียรติบัตร “วัฒนธรรมวินิต”เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ให้กับ เด็กหญิงสมฤทัย สุบงกด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เพื่อยกย่องเด็กที่มีความพระพฤติดีมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2564,14:08   อ่าน 32 ครั้ง