ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านดอนไทรงาม มอบหมายให้ นางสาวสุธินี ศรีวิเศษ และ นางสาวกันติชา อ้นทอง ครูระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 หิ้วปิ่นโต เข้าวัด ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ณ วัดคูขุด ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักการเข้าวัดทำบุญร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2564,14:13   อ่าน 32 ครั้ง