ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่สื่อการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ของ ด.ช.พงษ์ภัค นิลพันธ์ โดย..คุณครูสมจิตร ศุภนิรันดร์ (อ่าน 764) 12 ธ.ค. 60
เผยแพร่ผลงาน โดย ครูกนกพรรณ บุญธรรม (อ่าน 790) 27 ต.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1065) 02 ก.พ. 60
ห้องเรียนกีฬา (อ่าน 920) 19 ม.ค. 60
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ม.1-3 (อ่าน 1169) 24 พ.ค. 59
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ป.4-6 (อ่าน 1090) 24 พ.ค. 59
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ป.1-ป.3 (อ่าน 1000) 24 พ.ค. 59
คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน (อ่าน 971) 24 พ.ค. 59
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท (อ่าน 1329) 24 พ.ค. 59
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ o-net ปี 56-58 ชั้น ป.6 และ ม.3 (อ่าน 1428) 24 พ.ค. 59
ดาวโหลด เอกสารคู่มือการทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 คลิ๊ก !! (อ่าน 1112) 02 มี.ค. 58
ดาวโหลดเอกสาร แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 1101) 23 ก.พ. 58