ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสุธินี ศรีวิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2