ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวปานตะวัน ใจดี

นางสาวศรีสุดา อินสุภา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0