ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพัทธยา เทศขำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางกนกพรรณ บุญธรรม
ครู คศ.4

นางสมจิตร ศุภนิรันดร์
ครู คศ.3

นางณพิชญา พรหมรักษา
ครู คศ.1