ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล หนึ่งแสนครูดี ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุญนำ อินทนนท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2559,15:31  อ่าน 946 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัทธยา เทศขำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2559,15:12  อ่าน 1023 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัทธยา เทศขำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2559,15:01  อ่าน 982 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ราวัล "ครูสอนดี" ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางอารีย์ ภู่ไพบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,10:05  อ่าน 1104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ปี 2554
ชื่ออาจารย์ : นางอารีย์ ภู่ไพบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,10:05  อ่าน 1323 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน ปี 2550
ชื่ออาจารย์ : นางอารีย์ ภู่ไพบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,10:04  อ่าน 1212 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน การทำพานพุ่มสักการะ ป.4-6 ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางดวงพร สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,10:04  อ่าน 1558 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การทำพานธูปเทียนแพชั้นม.1-3 ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางดวงพร สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,10:03  อ่าน 1666 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน โครงงานคณิตศาสตร์ชั้นป.4-6 ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางดวงพร สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,10:02  อ่าน 1564 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 10 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางกนกพรรณ บุญธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2556,10:01  อ่าน 1256 ครั้ง
รายละเอียด..